NetherlandsNL

Paxil Online Kopen

Stop depression now - it's easy!

buy paxil paroxetine

Paxil (Paroxetine)

Paxil (Paroxetine) is bedoeld voor de behandeling van depressie van verschillende etiologieën. Het wordt gebruikt voor de behandeling van reactieve atypische postpsychotische depressie en dysthymie. De drug toont hoge activiteit in de behandeling van obsessies, paniekaanvallen, agorafobie, sociale fobieën, nachtmerries en angststoornissen van verschillende etiologieën.

Koop Nu

PAXIL: OP ZOEK NAAR GEESTELIJKE GEZONDHEID

Psychiatrische stoornissen worden steeds duidelijker en duidelijker naarmate de jaren verstrijken. Niet alleen omdat mensen zich meer bewust worden dat er mentale problemen die moeten worden opgelost, maar omdat ze zich realiseren dat echt beschikbare behandelingen een significant verschil maken voor de symptomatologie van degenen die in constant lijden.

Een aantal van de ziekten die de afgelopen jaren weerklank hebben gevonden zijn depressie en fobieën, twee aandoeningen die mensen die werken of een actief leven hebben snel kunnen uitschakelen, te meer omdat een groot deel van de bevolking de gevolgen van deze ziekten onderschat en de situatie alleen maar ernstiger maakt.

De drugs die in de afgelopen jaren in de psychiatrie zijn gebruikt, zijn veel geëvolueerd. Zo hadden aanvankelijk gebruikte geneesmiddelen van de eerste generatie of antipsychotica te veel negatieve effecten, zodat artsen er zelfs de voorkeur aan gaven patiënten onbehandeld te laten in plaats van ze iets te geven om ze uit te schakelen. Er is echter veel veranderd en de geneeskunde heeft zich ontwikkeld, waardoor nieuwe generatiemedicijnen zijn ontstaan die de dingen anders kunnen doen.

Een van de medicijnen die op grote schaal is gebruikt als oplossing voor deze aandoeningen is Paxil, een selectieve remmer van de heropname van serotonine, een van de fundamentele hormonen in de beheersing van de stemming.

Ongetwijfeld is dit een cruciale groep geneesmiddelen die de afgelopen jaren vaker zijn gebruikt, omdat ze minder schadelijke effecten hebben dan de rest en meer nieuw zijn, maar laten we een beetje meer ingaan op de werking van Paxil en serotonine heropname remmers.

SSRI ' S EN MENTALE STATUS

Serotonine is een neurotransmitter, wat betekent dat het toezicht houdt op emoties en stemming door de regulering van de verschillende impulsen die plaatsvinden in onze hersenen elke seconde.

Het is niet altijd het geval dat serotonine Onder het ideale niveau of concentratie (zoals het geval is met wat kan gebeuren in depressie), maar soms hebben we grotere hoeveelheden nodig om te kunnen reageren zoals we normaal deden. In feite is de behandeling met antidepressiva - vaker - tijdelijk en nooit permanent, wat betekent dat het geen probleem is met onze normale serotoninesynthese.

Toch is het belangrijk om te weten dat deze neurotransmitter andere dingen kan regelen dan emoties, zoals eetlust en gevoelens van verzadiging, lichaamstemperatuur, seksuele eetlust, motorische activiteit, perceptie, cognitie, enzovoort. Zelfs als we kijken naar hun effecten in combinatie met andere neurotransmitters, hebben we een lange lijst van interessante effecten.

HET WERKINGSMECHANISME VAN PAXIL

Paxil (Paroxetine) remt degenen die verantwoordelijk zijn voor het opnieuw vangen van serotonine in de synaptische ruimte, nadat de neurotransmitter in werking treedt. Onder normale omstandigheden zijn cellen in de buurt van die synaptische ruimte verantwoordelijk voor het resorberen van serotonine. Ten eerste willen we echter iets zeggen: Paxil is een specialist in het voorkomen van dit.

Met De Paxil proberen we de synaptische ruimte te vullen met serotonine, om het effect op zenuwterminals te verlengen. Hoewel het een zeer nuttige actie is, is het probleem, zoals we al zeiden, dat serotonine niet alleen de stemming en emoties beïnvloedt, maar ook een andere opeenhoping van tekenen en symptomen die door deze remming worden gemedieerd.

Om deze reden, net als de andere medicijnen gebruikt in de psychiatrie om psychische stoornissen onder controle, serotonine heeft belangrijke bijwerkingen die moeten worden verzorgd.

FARMACOLOGISCHE GEGEVENS OVER PAXIL

De manier waarop Paxil in ons lichaam reist is ook belangrijk. In het geval van absorptie, heeft het een vrij hoge snelheid in het spijsverteringskanaal hoewel het metabolisme van de eerste hepatische stap, wat betekent dat mensen met leverproblemen dit type antidepressivum niet moeten nemen.

Na 7-14 dagen behandeling worden de effectieve bloedconcentraties verkregen. Dit betekent dat het moeilijk is om belangrijke veranderingen in stemming te observeren tot die tijd. Daarom moeten we geduldig zijn en wachten tot het de ideale concentratie bereikt.

Na zijn werking, ongeveer 21 uur nadat het in ons lichaam kwam, wordt serotonine geëlimineerd door de lever, die het verwerkt en aanleiding geeft tot andere metabolieten die inactief zijn. Natuurlijk varieert deze tijd bij oudere volwassenen en bij mensen met leverproblemen.

INDICATIES - WIE MOET PAXIL INNEMEN?

Hoewel er vele belangrijke richtlijnen zijn die alle SSRI ' s behandelen, zijn de meest relevante die hieronder worden opgesomd.

Depressie

Depressie is een grote psychiatrische stemmingsstoornis, waar gevoelens van ongelukkig zijn en verdriet ons overweldigen voor langere periodes, waardoor we onze dagelijkse activiteiten niet kunnen uitvoeren. Ongetwijfeld is het een van de meest bestudeerde ziekten in de afgelopen jaren, die nog maar net zijn fysiopathologie in waarheid begint te kennen.

Deskundigen vermelden dat dit een multifactoriële ziekte is, waarvan de oorsprong te maken heeft met genetische, biologische en psychosociale factoren; niet alleen die welke rechtstreeks verband houden met de psychologie. Vandaag de dag zijn oxidatieve stress en antioxidanten in ons lichaam nog relevanter in relatie tot depressie.

Paxil is een noodzakelijk werkpaard tegen depressie. Het is niet alleen de behandeling bij uitstek voor veel voorkomende gevallen, maar ook voor de profylaxe van recidieven en recidieven van deze ziekte (die excessief frequent zijn). Behandeling met dit geneesmiddel heeft bewezen een bewezen werkzaamheid te hebben van maximaal één jaar, wat betekent dat degene die het gebruikt een verzekerd effect zal hebben gedurende ten minste die periode.

Vergeet niet dat ons lichaam zich meestal zo begint aan te passen aan Paxil dat het gewoon geen effect op ons heeft, dus zullen we van drugs moeten veranderen.

Aan de andere kant zijn de eerste twee weken van het gebruik van dit geneesmiddel bij patiënten met depressie de sleutel. Zoals we al eerder zeiden, is dit de tijd die nodig is om de plasmaconcentraties te bereiken die nodig zijn om het effect van Paxil te zien.

Obsessieve-Compulsieve Stoornis

OCD is ook een van de ziekten die kunnen worden behandeld met Paxil. Het begin van deze aandoening is meestal gekoppeld aan activiteiten in verband met persoonlijke hygiëne, maar kan in principe alles. Er zij op gewezen dat Paxil, net als SSRI ' s, goed is bestudeerd en doeltreffend is gebleken.

Niet alleen kunnen ze perfect aanvallen op de controle van obsessies en dwanghandelingen, maar, net als bij depressie, je hebt terugval profylaxe, wat betekent dat je wordt afgeschermd van terugvallen in OCD opnieuw, met een hoge veiligheidsindex.

Maar, net als bij alle andere ziekten, werken alle SSRI ' s goed voor deze aandoening, hoewel Paxil een van degenen is met de hoogste veiligheidsnormen. Kleine veranderingen in moleculen kunnen grote veranderingen in ons lichaam veroorzaken.

Sociale angst-en fobie-stoornis

Twee andere belangrijke ziekten in het psychiatrische gebied, perfect behandeld door Paxil, zijn angststoornis en sociale fobie. Deze twee ziekten zijn ongelooflijk invaliderend, waardoor mensen hun routine levens moeten ontwijken.

Zelfs, niet alleen vertegenwoordigen ze een moeilijke aandoening, maar ze kunnen ook als een risicofactor voor het lijden aan depressie. Daarom is het belangrijk om dit soort ziekten effectief aan te pakken en Paxil is daarvoor een ideaal wapen.

HOE WORDT PAXIL (PAROXETINE) GEBRUIKT

Ten eerste willen we iets zeggen: Dit is geen volledig gratis medicijn, dus je moet naar een specialist om een Recept aan te vragen. Psychiatrische evaluaties zijn fundamenteel als een normaal deel van ons leven, ook al worden we nog niet aangemoedigd om een psychiater te bezoeken alleen maar om onze geestelijke gezondheid te behouden.

Echter, we vermelden u dat de behandeling van depressie - en de rest van de ziekten waar we het over hebben gehad - onvolledig zou zijn zonder gespecialiseerde en gepersonaliseerde psychotherapeuten voor u, als u een van deze problemen heeft. Paxil (Paroxetine), hoewel een veilige behandeling, is geen magie; en ook, als we willen om depressie te elimineren, moeten we alles wat we hebben te gebruiken om dit te doen.

Het is noodzakelijk dat u naar uw specialist gaat die Paxil of een andere behandeling zal aanbevelen afhankelijk van uw lichamelijke en geestelijke conditie. Zelfs als u het gevoel hebt dat u een andere vorm van aandoening heeft-of u nu behandeld wordt door de SSRI ' s - ga dan naar uw vertrouwde arts.

In geval van depressie is de standaarddosis 20 milligram per dag, hoewel sommige patiënten mogelijk hogere doses nodig hebben, afhankelijk van de ernst van hun situatie. Vergeet niet dat we allemaal anders reageren op medicijnen; sommigen van ons zijn gevoeliger dan anderen, dus een lagere dosis kan nodig zijn om dezelfde effecten te hebben.

In het geval van obsessieve-compulsieve stoornis vereist het vergelijkbare doses, maar de maximale dosis is iets hoger, tot 60 mg per dag. Het is ook belangrijk te vermelden dat de dosis geleidelijk moet worden verhoogd, met 10 mg per week. Als dit niet op deze manier gebeurt, kan het lichaam van de patiënt oververzadigd zijn en zouden de bijwerkingen te ernstig zijn.

Met sociale angst en fobie zijn de doses vergelijkbaar. Toch is het maximum dat kan worden gebruikt slechts 50mg per dag, en niet meer vanaf daar. Het is ook noodzakelijk te benadrukken dat ouderen hoge doses nodig hebben, zodat ze effect kunnen hebben, maar nooit zo hoog als degenen die we hebben genoemd. Daarom kunt u beginnen met 20-30mg, maar neem ze niet verder dan 40mg.

Het gebruik bij kinderen is niet goedgekeurd of aanbevolen, dus het is noodzakelijk om andere technieken met hen als gerichte psychotherapie te proberen. Hoewel depressie kan verschijnen op deze leeftijd, het meestal ontstaan tijdens de adolescentie of volwassenheid.

Het idee is om de maaltijden samen met het voedsel toe te dienen om de absorptie en de farmacologische eigenschappen die we eerder hebben geanalyseerd te verbeteren. De concentraties van dit geneesmiddel moeten worden gecontroleerd op 2-3 weken om uit te vinden of het effectief is. Als de patiënt geen symptomen heeft, kunnen we er zeker van zijn dat hij minstens een jaar zal blijven werken.

Patiënten met nierinsufficiëntie (een andere manier waarop het geneesmiddel wordt geëlimineerd) of met leverstoornissen mogen niet meer dan 20 mg per dag gebruiken en hun concentraties moeten constant worden beoordeeld op mogelijke overdosering of letale concentraties bij de patiënt.

CONTRA-INDICATIES EN MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Binnen de contra-indicaties, zowel relatief als absoluut, hebben we eerst de allergie voor de verbinding. De relatieve ziekten omvatten bipolaire stoornissen, waar de cyclus van de aandoening kan worden versneld, epilepsie, hyponatriëmie, lever-of nieraandoeningen, en banen die verband houden met activiteiten die een grote hoeveelheid concentratie, zoals autorijden.

Paroxetine (Paxil), omdat het op cerebraal niveau werkt, kan bepaalde neuronale synapsen veranderen die de drempel voor epileptische aanvallen kunnen verlagen, waardoor het voor de patiënt gemakkelijker wordt om convulsie te krijgen. Daarom is het noodzakelijk een strenge klinische controle uit te voeren op patiënten met epilepsie die lijden aan aandoeningen die behandeld moeten worden met SSRI's.

Onder de bijwerkingen hebben we veel, en omvatten van de meest voorkomende en frequente als eetstoornis, slaperigheid, slapeloosheid, agressiviteit, verandering van concentratie, hoofdpijn, wazig zien, enz. Nog ernstiger die het leven van de patiënt in gevaar kunnen brengen, zoals de verhoging van de cholesterolwaarden en suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag, vooral bij adolescenten tijdens de eerste twee weken van gebruik.

Paxil (Paroxetine) is ongetwijfeld een belangrijk geneesmiddel bij de behandeling van mind-related disorders, vooral die gericht op de depressieve sfeer, maar het moet nauwkeurig worden gecontroleerd door een specialist.

De behandelingen in de psychiatrie zijn zeer delicaat. Geen kan gemakkelijk worden voorgeschreven en vereist een grote psychologische evaluatie. Daarom raden wij u aan naar uw vertrouwde arts te gaan om naar een psychiater te gaan voor het geval dit of een andere geestesziekte wordt vermoed.

Denk eraan, geestelijke gezondheid bloeit en het is maar om één reden: psychiatrische stoornissen zijn echt en invaliderend, en het is beter om ze te voorkomen dan ze te behandelen.

pharmacy offer
HOME POLICY FAQ ABOUT CONTACT